Raadsleden kijken met enige angst naar de binnenstromende supporters. Drie rijden dik in de zaal. De laatkomers kunnen alles via een scherm in de hal volgen. Trots op promotie, maar nu laat de Gemeente FC Dordrecht creperen. Op de agenda staat deze woensdag de raadsinformatiebijeenkomst omtrent het sportparkplan Krommedijk, het sportcomplex waar FC Dordrecht haar stadion heeft gevestigd. Een stadion, maar ook een sportpark, wat al jarenlang wacht op een opknapbeurt. De supporters hebben dit moment aangegrepen om de Dordtse politiek te overtuigen het laatste plan voor vernieuwing een kans te geven.

De Krommedijk wacht al jarenlang op een opknapbeurt

Al decennia lang strijdt FC Dordrecht voor een nieuw onderkomen. Keer op keer zijn er struikelpunten. De locatie, het bestemmingsplan of financiële steun vanuit gemeente zaten in de weg. Dit was de aanleiding voor de gemeente om FC Dordrecht eind 2018 te benaderen om gezamenlijk te werken aan een plan wat een kans van slagen moet hebben. Een plan dat voldoet aan de visie van de Gemeente Dordrecht als het gaat om het sportpark dat ook een maatschappelijke invulling moet krijgen. Een handreiking die FC Dordrecht directeur Hans de Zeeuw maar al te graag aanneemt, want een samenwerking met de partij die uiteindelijk ook voor de goedkeuring moet zorgen is natuurlijk een ideale situatie. Althans, een jaar later blijkt de vork toch heel anders in de steel te zitten.

Een externe partij, The Stadium Consultancy, heeft het plan getoetst. Op 5 december van 2019 maakt de gemeente bekend dat het plan als niet haalbaar aangemerkt kan worden. Hans de Zeeuw is verbijsterd, supporters lezen dit nieuws met verbazing in de ochtendkranten. De een jaar geleden zo trots gemelde samenwerking heeft zijn vruchten niet afgeworpen, de plannen gaan de prullenbak in en De Zeeuw meldt dat dit zomaar eens het einde van de club kan betekenen. De stekker eruit trekken bespaart de club een slopende en pijnlijke lijdensweg (klik hier).

Kwaad bloed

De gang van zaken vanuit de Gemeente zet nogal kwaad bloed, ook bij de supporters. Een studie van notulen en brieven van de raad, waaronder het haalbaarheidsonderzoek zelf, doet de wenkbrauwen fronsen. Het plan blijkt juist positief te zijn beoordeeld, maar enkel op basis van de randvoorwaarde dat de Gemeente niet garant wil staan voor een BVO blijkt de reden van de afwijzing te zijn. Een plan wat overigens veel ruimer is dan enkel een stadion. Financieel gezien blijkt het stadion een kwart van de totale investering te zijn. Een investering die globaal berekend is, aangezien het plan nog doorontwikkeld moet worden.

Het meest opvallende feit is dat het sportpark momenteel veel gemeenschapsgeld vergt. Het onderhoud van de vervallen gebouwen van de amateurverenigingen en de velden is kostbaar. Uiteindelijk zal er alleen om die reden “iets” moeten gebeuren met dit sportpark. Juist nu moet de Gemeente veel geld spenderen aan onderhoud. Dat wordt met de jaren alleen maar mee. Het toevoegen van zorg en onderwijs, deze instellingen gaan huur betalen, zorgt dat de subsidiekraan een stukje dichter gedraaid kan worden. Een nieuw plan dat is gericht op de toekomst en ook een maatschappelijk belang heeft voor de hele gemeente, los van voetbal alleen.

Laat de gemeente FC Dordrecht creperen

@ Rene Kamps

Gemeente was trots toen wij gingen promoveren, nu laten zij de club creperen

 Onder het toeziend oog van de vele supporters van FC Dordrecht krijgt de commissie, die dit onderwerp behandeld, een volledige opsomming van deze feiten te horen. De aanvang werd door de supporters aangegrepen om een groot spandoek te tonen met daarop de tekst “Gemeente was trots toen wij gingen promoveren, nu laten zij de club creperen”, omlijst met de nodige clubliederen. Naast de Supportersvereniging, de amateurverenigingen FC Dordrecht Amateurs en RCD en spreekt ook FC Dordrecht zelf de commissie toe. De noodzaak tot verbouwen, het rammelende beslissingsproces vanuit de Gemeente, de wens van de amateurverenigingen om mee te denken aan dit plan en de maatschappelijke waarde van een BVO voor de vijfde grootste gemeentelijke regio van Nederland werden benoemd.

Hoe nu verder? Laat de Gemeente FC Dordrecht creperen? De commissie is geïnformeerd en heeft gevraagd om een feitenrelaas over de communicatie tussen de Gemeente en de club. De commissie zal dit meenemen in het debat. Nu is het taak om te zoeken naar een passende oplossing voor alle partijen. Tot die tijd zullen de supporters moeten blijven genieten van iedere wedstrijd die FC Dordrecht speelt, onwetend of dat dit seizoen voor het laatst zal zijn.

De Publiekswissel
De Publiekswissel geniet van de voetbalsfeer op de Balkan, leeft mee op de tribune bij FC Dordrecht en schreeuwt Feyenoord naar voren in de Kuip. Derbybezoeken is zijn grootste hobby. Door de jaren heen heeft hij vele grote, maar ook minder bekende derbywedstrijden in Europa bezocht. Geniet van alle randzaken om het voetbal heen en drinkt graag een biertje. Zijn avonturen zijn te lezen op zijn eigen weblog.

Ook leuk om te lezen

Reageren is niet mogelijk.