Actueel

Voetbal Supporters Alliantie

In navolging van Football Lads Alliance in Engeland, ontstond gisteren Voetbal Supporters Alliantie (VSA). In de Hekken sprak met VSA over de oprichting, doel en de plannen voor de toekomst. Wij hopen in de toekomst een brug te vormen tussen voetbalsupporters, met als einddoel verbroedering en het oppoetsen van het beeld dat in de loop der jaren is ontstaan over ons.”

Wie zijn Voetbal Supporters Alliantie en hoe is VSA ontstaan?

VSA is een collectief van supporters uit het betaalde voetbal. Wij zijn ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving, of beter gezegd het gebrek daaraan, in de mainstream media over de Football Lads Alliance in Engeland. Wij ondersteunen hun initiatief en willen graag eenzelfde soort organisatie oprichten hier in Nederland. Momenteel bestaan we uit een groep van 16 mannen van 10 clubs.

Wat is jullie doel?

Wij als VSA willen de wereld laten zien dat het beeld dat van voetbalsupporters wordt geschetst niet juist is, en dat wij net als alle Nederlanders tegen elke vorm van extremisme zijn. Zowel op als buiten het veld. Wij staan voor de diversiteit tussen alle clubs en hun supporters, maar ook voor hetgeen dat ons verbindt; het voetbal. Ons doel is dan ook dat wij via het voetballen willen verbroederen en richten ons op normalisatie tussen supporters onderling, media en de overheid.

Op 3 september organiseren jullie een mars in Amersfoort. Wat kunnen wij van deze mars verwachten en waarom wordt het in Amersfoort gehouden?

Wij hebben gekozen voor Amersfoort omdat dit een stad is die redelijk centraal gelegen is en een stad is zonder betaald voetbalclub. Wij hopen dat dit de drempel voor sommige mensen wegneemt die normaal vanuit de lokale driehoek niet welkom zijn in bepaalde regio’s. Voor wat betreft de mars zelf willen wij ons laten inspireren door de Football Lads Alliance uit Engeland. Zij hebben de wereld als eerste laten zien dat voetbalsupporters van verschillende clubs onderling prima samen kunnen gaan. Uiteraard willen wij hier wel onze eigen invulling aan geven. Hoe en op welke manier wij dit gaan doen kunnen wij op dit moment nog niet kenbaar maken. Wij vinden het wel zo netjes hierover eerst met de gemeente Amersfoort over in gesprek te gaan om de mogelijkheden te bespreken. Wij hopen hier op korte termijn meer informatie over te kunnen geven.

Wat zijn jullie toekomstplannen?

Wij hopen in de toekomst een brug te vormen tussen voetbalsupporters, met als einddoel verbroedering en het oppoetsen van het beeld dat in de loop der jaren is ontstaan over ons. De VSA is tegen elke vorm van extremisme in een tijd waarin, vinden wij, gewerkt moet worden aan verbroedering in plaats van een “wij vs hun” cultuur. We hebben inmiddels ook contact met de oprichters van de FLA voor meer, mogelijk gezamenlijke, acties in de toekomst. Te beginnen met een delegatie van ons die op 7 oktober naar Londen gaat.

Volg de Twitter– en Facebook-pagina van VSA om op de hoogte te blijven van de komende ontwikkelingen!

 

Niels Verzijlberg
Content Creator bij RKC Waalwijk. MSc student Business Communication and Digital Media. BA in (Sport)Communication. Is gek van voetbal in het algemeen en probeert zoveel mogelijk wedstrijden in binnen- en buitenland te bezoeken.

    Reageren is niet mogelijk.

    0 %