Tussen het carnaval vieren door zijn ze in Breda bloedserieus bezig met de toekomst van hun club. Wanbestuur heeft NAC tot op de rand van de afgrond gebracht en nu is het moment daar om die vuist keihard op de tafel te laten knallen. Het manifest ‘Een nieuw NAC’ wordt ondersteund door alle belangrijke supportersgroepen en laat duidelijk zien wat er beter moet bij hun club. Lees het manifest via de ‘Meer’ knop en zie dat de supporters van NAC doen wat wij allemaal zouden moeten doen; ons verzetten tegen diegenen die onze clubs verpesten

Op initiatief van een aantal zeer betrokken supporters en met ondersteuning van alle (!) supportersgroepen bij NAC, hebben wij als supporters(groepen) een manifest opgesteld, wat tevens naar de Raad van Toezicht is gestuurd. In dit manifest staan de punten die wij als supporters belangrijk vinden in een nieuw NAC.

Manifest NAC Supporters aan Raad van Toezicht, Bestuur en Management van NAC Breda, onze club.

EEN NIEUW NAC!
Omdat wij als NAC Supporters ons zorgen maken om het voortbestaan van onze club en de geringe invloed die wij als belangrijkste stakeholder van de BVO NAC Breda hebben ten aanzien van het beleid bij onze club, willen wij ons direct richten tot alle verantwoordelijke organen binnen de club.

Wij, als supporters eisen van de club de volgende 11 punten :

1. Een duidelijke breuk met het beleid van de afgelopen jaren en de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest of die in hun invloedssfeer verkeren. Wij eisen dus dat geen van de oude bestuursleden terug keert bij NAC, m.u.v. eventueel de later toegetreden leden: Arie Verbakel en Cor van Rooij.
Mensen die door de oude bestuursleden zijn voorgedragen, of binnen hun invloedssfeer verkeren, zijn niet welkom.

2. Het contract met Theo Mommers moet worden ontbonden en alles moet in het werk gesteld worden dat de heer Mommers geen afkoopsom krijgt en eventueel juridisch vervolgd wordt.

3. Wij spreken ons vertrouwen uit in de afgevaardigde leden namens de supporters in de Raad van Toezicht en verwachten dat deze leden benoemingen in Directie en Bestuur van mensen die niet goed liggen bij de supporters, dan wel mensen met plannen die indruisen tegen de cultuur van NAC, zullen blokkeren en hier ook de machtsmiddelen voor hebben.

4. Een zetel in het (nieuwe) bestuur belast met supporterszaken en de bewaking van de Cultuur van NAC. Dit bestuurslid moet een beslissingsbevoegdheid krijgen in alle zaken die van invloed zijn op de cultuur van NAC en wordt gecontroleerd door de RvT. Bovendien is deze persoon belast met de verdere uitbouw van de NAC cultuur en het benutten van de potentie van de achterban. Dit bestuurslid wordt voorgedragen vanuit de afgevaardigden van de supporters binnen de Raad van Toezicht en dient te worden geaccordeerd door de RvT, volgens de geldende procedures.

5. Statutair moet worden vastgelegd, dat de directie geen tekenbevoegdheid heeft in zaken die te maken hebben met de cultuur van NAC.
Het verhuizen van een onderdeel van de Club naar Zundert, het meer dan 1 miljoen kostende uitvak, waardoor de sfeer zeer is aangetast en bovendien NAC haar goede naam m.b.t. “het avondje” in het land is kwijtgeraakt, en de gedachtes van het fuseren met de jeugd van Willem II en RKC, mogen nooit meer voorkomen.

6. Een supporters initiatief. Bij het ophalen van 500 handtekeningen kunnen de supporters een beslissing van directie/bestuur in stemming brengen, dan wel het functioneren van een bestuurder of directielid ter discussie stellen. De uitslag van deze stemming is niet bindend, maar moet door de club wel op waarde geschat worden en altijd voorgelegd worden aan de Raad van Toezicht.

7. Een functionaris binnen het management van NAC, belast met supporterszaken en veiligheidszaken, die open staat voor overleg en tussen de supporters.

8. Een houding van NAC waarbij niet de commerciële en sportieve prestaties als het meest belangrijke gezien worden, maar de cultuur, sfeer en relatie met de achterban.

9. Een harde(re) opstelling en een actieve rol vanuit de club ten opzichte van beperkende regels richting alle supporters opgelegd door gemeente (bonus/malus) en KNVB.

10. Alle mensen die bewust vertrouwelijk informatie lekken naar de pers en daarmee de club in diskrediet brengen, dienen direct te worden ontslagen. Wij adviseren om dit voor alle werknemers, bestuurders en toezichthouders contractueel vast te laten leggen.

11. Tenslotte zijn wij voor een dadergerichte aanpak, maar wel met regels die in overleg zijn vastgesteld, met acceptabele straffen en vooral straffen die gebaseerd zijn op overtreding van de Nederlandse wet of geaccordeerde huisregels .

Bovenstaande eisen moeten zorgen voor de bewaking van de Club NAC die wij allen een warm hart toe dragen, maar waarvan het voortbestaan door wanbeleid opnieuw in gevaar is gebracht.

NAC is een club met een unieke cultuur, waar meer dan 18.000 supporters de tribunes bezetten, en een grote hoeveelheid kleine en grote sponsoren met een echt NAC hart ieder jaar opnieuw weer genieten van de unieke sfeer in het stadion, zonder dat daar sportieve topprestaties voor nodig zijn.

Dit is de kracht van NAC en dit moet ook bestuurlijk en organisatorisch de kracht van NAC zijn.

WIJ zijn NAC.

Ondersteund door de volgende supportersgroepen en besproken met de Clubraad:

Breda Loco’s
NAC Supportersvereniging
NAC Museum
Fanzine de Rat
B-side Rats
VAK-G Harde Kern
NBFC
Combilozen
VAK F7

(Tekst is afkomstig van de site van de B-Side Rats, tip is van Jasper)

Martijn Benjamin
Oprichter van deze site. Vond voetbal vroeger leuker en is blij dat hij niet de enige blijkt te zijn. Kijkt tijdens voetbalwedstrijden vooral naar de tribunes. Beleefde zijn hoogtepunten als voetbalsupporter halverwege de jaren '90 op de heerlijke staantribune in de Alkmaarderhout. Is in het dagelijks leven eigenaar van 072DESIGN en PGWEAR Nederland.

Ook leuk om te lezen

Reageren is niet mogelijk.