Actueel

Zware criminaliteit of eenvoudig scoren?

De supporters van FC Utrecht zijn het zat om door de politiek en landelijke media te worden weggezet als zware criminelen en we kunnen ze gezien de recente gebeurtenissen geen ongelijk geven ook. In de onderstaande brandbrief met de titel ‘Zware criminaliteit of eenvoudig scoren?’ vragen de supporters zich hardop af of de behandeling zoals FC Utrecht supporters deze dagen moeten ondergaan niet buitenproportioneel is.

De supporters van FC Utrecht staan inmiddels al enige weken onafgebroken in een kwaad daglicht naar aanleiding van de incidenten tijdens en na de wedstrijd FC Utrecht – FC Twente.

Gedurende deze wedstrijd werd er door supporters van FC Twente herhaaldelijk zwaar vuurwerk in de familievakken van FC Utrecht gegooid. Dit was het tweede vuurwerkincident op rij in stadion Galgenwaard. Een week eerder werden er vanuit het bezoekersvak ook al zeer zware explosieven gegooid door supporters van AFC Ajax. Supporters van FC Utrecht probeerden kortstondig via een toegangshek bij de supporters van FC Twente te komen. Beelden hiervan zijn herhaaldelijk in de media getoond. Buiten het stadion keerden enkele supporters van FC Utrecht zich tegen de politie. Sindsdien worden er wekelijks foto´s van deze gevaarlijke hooligans gepubliceerd om de identiteit te achterhalen. Maar gaat het hier wel om de doorgewinterde hooligan? En worden zij wel gezocht voor zware misdrijven?

Kort na de incidenten op de wedstrijddag van FC Utrecht tegen FC Twente berichtten de media over het mogelijk falen van de Utrechtse driehoek. Er zouden voorafgaand aan de ontmoeting wel degelijk aanwijzingen zijn geweest van spanningen tussen beide supportersgroepen. De Utrechtse burgemeester verwees de aantijgingen professioneel naar de prullenbak en verzekerde dat dit absoluut niet het geval was. Er zou immers sprake zijn van een goede verstandhouding tussen beiden supportersgroepen. Een dergelijke prullenbakverwijzing zagen we eerder ook al in de voorstelling over de kwestie rondom het weggepeste homostel uit Utrecht Leidsche Rijn en meer specifiek in de scene over de vernietigde dossierstukken. Ook de affaire over het tegenhouden van een belastende publicatie kunt u zich mogelijk nog herinneren. Allemaal fraai acteerwerk. Hoe is het mogelijk dat een burgemeester opnieuw met een dergelijke verklaring kan komen en het burgemeestersambt kan blijven bekleden. FC Utrecht en FC Twente hebben een doorlopende geschiedenis als het gaat om voetbalgeweld gerelateerde incidenten. Een seizoen eerder raakten enkele supporters van FC Utrecht bij de Grolsch Veste nog slaags met een groep supporters van FC Twente. Diezelfde avond werden er ook enkele spelers van FC Utrecht aangevallen door supporters van FC Twente. Toch was er geen sprake van spanningen, aldus de verantwoordelijken uit de Utrechtse driehoek. De Utrechtse driehoek was tevens verantwoordelijk voor de beslissing om het bezoekersvak met supporters van FC Twente niet te ontruimen. Er zou onvoldoende mankracht beschikbaar zijn geweest om een dergelijke operatie uit te voeren. Later kwam de Utrechtse driehoek met de verklaring dat het überhaupt niet mogelijk is om het bezoekersvak van stadion Galgenwaard veilig te ontruimen. Deze stelling werd kort hierop ten stelligste betwist door de projectontwikkelaar van het stadion. Een week eerder werd door de Utrechtse driehoek een vergelijkbare beslissing genomen in de wedstrijd tegen AFC Ajax. Waarom wordt tot twee keer toe een bezoekersvak niet ontruimd? De veiligheid van de supporters van FC Utrecht kan door de Utrechtse driehoek blijkbaar niet gerealiseerd en gegarandeerd worden. Worden de posities, functies en het burgemeestersambt in de Utrechtse driehoek wel bekleed door personen die over de juiste competenties beschikken om indien nodig op te treden en te kunnen weten wat er speelt? Waarom wordt er door de media, de lokale en landelijke politiek niet dieper ingehaakt op het falen van de Utrechtse driehoek?

Het herhaaldelijk zonder gevolgen op hoog niveau falen is tactisch naar de achtergrond verdrongen. Het was namelijk weer tijd om te scoren. Niet met een prachtig doelpunt, maar met het opsporen en vervolgen van de Utrechtse voetbalhooligan. De Utrechtse driehoek gaf op grootse wijze het startsein om de jacht op de Utrechtse hooligan te openen. Er werd een rechercheteam samengesteld van maar liefst 25 man. Voor de goede orde; ook bij moordzaken wordt een rechercheteam ingezet van 25 man. De eerder nog falende kopstukken van de Utrechtse driehoek waren er als de kippen bij om aan te geven dat de inzet van social media niet zou worden geschuwd. Men sloot zelfs niet uit dat er publicaties zouden volgen op reclamezuilen. Alles moest er aan gedaan worden om de aandacht te verleggen. Er zou sprake zijn geweest van excessief geweld tegen politieagenten. Er werd aangifte gedaan van belediging, bedreiging, eenvoudige mishandeling, zware mishandeling en uiteraard poging tot doodslag. De politiebond vond dat de maat nu toch echt vol was. Hooligans moeten sociaal geïsoleerd worden en zwaar worden gestraft. Opnieuw deel uitmaken van de maatschappij moet bij hooligans niet aan de orde zijn. De jonge Nederlandse TBS’er strijkt gedurende zijn meerjarige maatregel een WAJONG-uitkering op om na beëindiging van de maatregel financieel beslagen ten ijs te komen. De Nederlandse veroordeelde pedofiel dient na zijn straf netjes te worden teruggeplaatst in de kinderrijke buurt waar hij voorheen woonde, zodat hij de kans krijgt om de draad weer op te pakken. We hebben het hier in onze ogen over de zwaarst mogelijke misdrijven. Doodslag, moord, de pogingvarianten én misbruik van kinderen. Blijkbaar is voetbalgeweld toch net een stap zwaarder waar aanvullende straffen en sancties voor dienen te gelden. Wij vragen ons af of ook bij de politiebond eindverantwoordelijken en woordvoerders gestationeerd zijn met de juiste competenties.

Sowieso plaatsen wij kanttekeningen bij het gegeven dat wij de politiebond niet gehoord hebben over dergelijke extra maatregelen en sociale uitsluitingen voor louche politieagenten. Uit recente berichtgeving bleek dat er onder politieagenten een groot aantal personen zich schuldig had gemaakt aan zware misdrijven als bezit en handel in soft- en harddrugs, vrouwenhandel, seksueel misbruik, mishandeling en poging tot doodslag. Enkele honderden werden ontslagen. Nog eens enkele honderden kregen een laatste waarschuwing. Dit betreft beduidend grotere aantallen dan de zich aan strafbare feiten schuldig makende voetbalsupporter. Nog maar te zwijgen over de recente misdrijven waarop de dood volgde, gepleegd door ten tijde van het delict in dienst zijnde politieagenten. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden maken we daar verder geen woorden aan vuil.

Terug naar de Utrechtse hooligans, want daar zou het allemaal om gaan. De burger is immers wijsgemaakt dat de politie op zoek is naar de harde kern van FC Utrecht supporters die de politie heeft aangevallen en in het nauw gedreven heeft, met enkele waarschuwingsschoten tot gevolg. Tegen deze personen luidt gewoonlijk de verdenking van zware mishandeling of poging tot zware mishandeling, bedreiging alsmede poging tot doodslag. Voor dergelijke feiten kunnen wij best begrip opbrengen voor de gemaakte beslissing om deze verdachten met tussenkomst van social media op te sporen, al blijven wij primair van mening dat de politie voor het onderzoek niet altijd de hulp van de samenleving hoeft in te roepen en publicatie van foto’s ultimum remedium dient te zijn. Dat het Openbaar Ministerie toestemming geeft om verdachten van dit soort feiten met foto te publiceren is anno 2011/2012 logisch. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de tot nu toe gepubliceerde supporters van FC Utrecht verdacht worden van duw- en trekwerk aan een hek in het stadion (waarvan het filmpje door iedereen bekeken kon worden) en openlijke geweldpleging tegen goederen buiten het stadion. Er zou een politieauto vernield zijn. Let wel het gaat hier om openlijke geweldpleging tegen goederen. De meest geringe geweldsvorm. Blijkbaar zijn er geen beelden om de hooligans op te sporen en te berechten die schuld hebben aan het vermeende excessieve geweld tegen de politie buiten het stadion. Waarom wordt er door de politie dan toch nog steeds gebruik gemaakt van social media om foto’s te publiceren van verdachten die enkel verdacht worden van dit relatief gering strafbare feit? In onze ogen zijn de verhoudingen compleet zoek.

Waarom grijpt het Openbaar Ministerie niet in en maakt hier niet direct een einde aan? Waarom kijkt de landelijke media niet kritisch naar het handelen van de Utrechtse politie en het Openbaar Ministerie, en waarom blijft het stil in de politiek? Waarom publiceert het grote dagblad de Telegraaf ongecensureerde foto’s van supporters terwijl deze supporters zich al lang en breed gemeld hebben bij de politie en de politie de foto’s van het Internet heeft gehaald? Waarom verliest de lokale omroep RTV Utrecht als zijnde verlengstuk van het Openbaar Ministerie uit het oog dat het ook journalistieke taken heeft? Waarom beschermt FC Utrecht deze supporters niet, terwijl er eerder door het bestuur wel begrip werd geuit over de incidenten in het stadion? En waarom laten de supportersverenigingen niets van zich horen?

Naast het gegeven dat het om zeer lichte vergrijpen gaat, gaat het hier echt om de trouwe supporter die zijn zelfbeheersing is verloren vanwege het gooien van zwaar vuurwerk door de bezoekende supporters. Hoe zou u reageren als u zelf, uw familie of vrienden worden bestookt met zwaar vuurwerk zonder dat de Utrechtse driehoek hiertegen optreedt. Als u de foto’s van de gepubliceerde verdachten heeft gezien, dan weet u dat het hier niet om de harde kern van FC Utrecht gaat. Het zijn minderjarigen of zeer jonge supporters die uit emotie de tribune zijn afgerend en nooit eerder met politie of justitie in aanraking zijn geweest. Deze personen zijn niet verantwoordelijk voor het excessieve geweld tegen agenten buiten het stadion. Toch worden zij door de politie, het Openbaar Ministerie en de Nederlandse media wel zo neergezet. Het wordt tijd dat hier een einde aan wordt gemaakt.

UFC

Martijn Benjamin
Oprichter van deze site. Vond voetbal vroeger leuker en is blij dat hij niet de enige blijkt te zijn. Kijkt tijdens voetbalwedstrijden vooral naar de tribunes. Beleefde zijn hoogtepunten als voetbalsupporter halverwege de jaren '90 op de heerlijke staantribune in de Alkmaarderhout. Is in het dagelijks leven eigenaar van 072DESIGN en PGWEAR Nederland.

Reageren is niet mogelijk.

0 %