Against Modern Football

Rot toch op

Artikel 8 van het Handboek Veiligheid van de KNVB zegt:

1. Het is het publiek verboden binnen een stadion vuurwerk mee te nemen, voorhanden te hebben dan wel af te steken.
2. De bvo voorkomt met alle middelen die haar ter beschikking staan dat het publiek doet wat wordt genoemd bij bovenstaand punt.
3. Een bvo steekt binnen een stadion geen vuurwerk af en láát het ook niet afsteken.
4. Een bvo steekt wél vuurwerk af binnen haar eigen stadion als zij beschikt over de benodigde vergunning(en) respectievelijk de schriftelijke toestemming van de provincie. Verder wordt voldaan aan alle overige vereisten op basis van de vigerende wetgeving. Daaronder valt onder meer het vuurwerkbesluit.
5. Omwille van eenduidigheid en veiligheid adviseert de KNVB te allen tijde negatief over het afsteken van vuurwerk in het stadion.

Wij zeggen: rot toch op met die onzinregels!

Martijn Benjamin
Oprichter van deze site. Vond voetbal vroeger leuker en is blij dat hij niet de enige blijkt te zijn. Kijkt tijdens voetbalwedstrijden vooral naar de tribunes. Beleefde zijn hoogtepunten als voetbalsupporter halverwege de jaren '90 op de heerlijke staantribune in de Alkmaarderhout. Is in het dagelijks leven eigenaar van 072DESIGN en PGWEAR Nederland.

Reageren is niet mogelijk.

0 %