Against Modern Football

Opvallende fout politie bij anti-racisme demonstratie Zwolle

Een opvallende fout van de politie in Zwolle. Burgers, die toevallig ook voetbalsupporter zijn, werden geweigerd. De reden? Het demonstreren zou voetbalgerelateerd zijn.

In een ingezonden brief op pec.nu schrijft een supporter aan de burgemeester:

Open brief

Geachte burgemeester,

Met grote verslagenheid schrijven we u deze noodkreet. Vandaag had een “mooie” dag moeten zijn waarin de Zwollenaren gezamenlijk op zouden staan tegen discriminatie, racisme en politiegeweld. Wij keken er naar uit om samen met iedereen onze stem te laten horen zoals overal in de wereld nu in deze moeilijke tijden.

Want het zijn moeilijke tijden voor onze inwoners en als laatste natuurlijk ook onze club. Die clubliefde is onvoorwaardelijk, maar met het gemis van de wedstrijden zetten wij ons al maanden in voor onze zwolse samenleving in deze crisis door de zorg te steunen en de kwetsbaren in onze stad een dienst te verlenen als ze dat niet zelf kunnen.

Ook wij zijn diep geraakt door de beelden uit Amerika en ook wij wilden onze stem laten horen, want ook hierin Nederland is racisme. Het is niet helemaal te vergelijken met Amerika omdat onze geschiedenissen anders zijn, maar het is er helaas nog wel. Onderling hebben wij het er met elkaar over, dit omdat wij bestaan uit allemaal verschillende nationaliteiten. Wij zijn een exacte afspiegeling van de Zwolsche samenleving allemaal verschillende nationaliteiten met dezelfde passie namelijk onze club en bij dit soort kwesties gaan we onderling de discussie aan met erkenning voor elk en respect.

Vandaag wilden wij ook naar Park de Wezenlanden. Een aantal verzamelden bij een café en de rest was al op het veld aanwezig. Toen kwamen de berichten binnen dat er jongens geweigerd werden. Zij liepen richting het veld en zijn tot 3x toe aangehouden en om uitleg gevraagd wat de bedoeling was. Verbijsterd werd beantwoord dat zij wilden demonstreren en ieder individu had hier zijn eigen reden voor.

De agenten lieten weten dat hun de toegang ontzegd werd omdat de reden van demonstreren volgens hun voetbal gerelateerd zou zijn. Er kwam ook geen andere uitleg, anders dan dat ze maar snel weg moesten gaan. Verbouwereerd zijn die jongens naar huis gegaan. Het grootste deel was nog op het veld en deed mee aan de vreedzame demonstratie. Toen zij op het veld nog vroegen om een reden waarom de andere jongens buiten geweigerd werden moesten zij zich melden bij een afdeling communicatie die nergens te vinden was. 

En nu blijkt dat u uit “informatie” begrepen heeft dat supporters van PEC en andere clubs er op uit waren om de boel te verstoren? En dat u daarom een noodbevel heeft uitgevaardigd zodat het makkelijker is om mensen te verwijderen? Ik zal u zeggen wat u hiermee bereikt heeft. U heeft met deze handeling de naam van de PEC Zwolle supporters besmeurd en de huidige angstcultuur nog even een extra boost gegeven. 

De positieve aandacht voor het stilte protest heeft u weggevaagd en vervangen voor het zoveelste angstbericht. Hoe haalt u het in uw hoofd om juist op deze dag in de politie een vrijbrief te geven om uw eigen inwoners te weigeren om hun recht op demonstreren te ontnemen?  Mevrouw Halsema vond dit een groot goed in Amsterdam en gaat hier nu voor op de blaren zitten. U verbergt zich achter protocollen en durft (preventief) het gesprek niet eens aan te gaan. U heeft genoeg lijntjes om met ons in contact te komen, maar u laat zich liever leiden door de politie.

We zien dat dit niet voor u is weggelegd, wellicht zit u nog te veel met uw hoofd in uw kleine dorpje en is deze stad en de uitdagingen die hier liggen u te groot. We hopen van niet…

We hopen ook dat de lezers zich niet laten bang maken door uw berichtgeving. We blijven ons inzetten voor onze Zwolsche samenleving en knokken ervoor om onze club financieel gezond te maken voor de toekomst. Iedereen kan begrijpen dat een protest verstoren daar haaks op staat. De gedachte alleen al.

Verder sluiten we af met steun uit te spreken aan een ieder die zich op welke manier dan ook benadeeld of buitengesloten voelt om zijn huidskleur of ideologie in onze maatschappij en roepen we iedereen op om met elkaar in gesprek te gaan i.p.v. te schreeuwen. 

Angst is altijd een slechte raadgever.

De hele brief is hier te lezen. 

In de Hekken
In de Hekken brengt vanaf 2010 een doorlopende ode aan de voetbalsupporter, en is sinds die tijd één van de grootste websites voor (fanatieke) voetbalsupporters in Nederland en België.

Reageren is niet mogelijk.

0 %